Netværket “KREATIVE KØGE”
på Værftet.biz i Køge

Formålet med netværket ”Kreative Køge”

Salen på Kontorhotellet Værftet i KøgeFormålet med netværket ”Kreative Køge” er at skabe et omdrejningspunkt for dig som selvstændig kreativ erhvervsdrivende, hvor du kan udvikle dig selv og din forretning i samklang med andre ligestillede.

Der vil være fokus på at styrke relationerne, så synergi og konstruktivt samarbejde, kan give grobund for videndeling og sparring, så du ikke føler dig alene, men kan udvikle din forretning i den retning som du ønsker.

Hvad får du ud af at deltage på en Introaften?

Allerede på Introaftenen, vil du for kun 150 kr. (incl. moms) mærke hvad det vil sige at være sammen med op til 30 engagerede personer, der hver især er aktive indenfor et kreativt område. Der vil være fokus på at få skabt stærke relationer, allerede på Introaftenen, relationer som du kan have glæde af fremover.

Programmet for infomødet d. 29. august 2022, kl. 18-21

Kreative Køge17:30 – 18:00 Ankomst og registrering
18:00 – 18:15 Velkomst ved Værfts boss Lars Hendriksen
18:15 – 19:45 Introduktion til KREATIVE KØGE
19:45 – 19:15 Relations-runde ved bordet
19:15 – 19:20 Pause
19:20 – 19:30 Opsamling fra relations-runden
19:30 – 19:40 Bordskifte
19:40 – 20:20 Relations-runde ved bordet
20:20 – 20:30 Opsamling fra relations-runden

Husk at mobile pay’e kr. 150 til 2216 0483 som tilmelding til aftenen!
Skriv dit navn og KREATIVE KØGE som tekst!

TILMELDINGSFORMULAR - FELTER MED * SKAL UDFYLDES